PENGAKAP NEGERI

Posted: July 17, 2009 in pengakap

Pentadbiran Majlis Pengakap Negeri

Diketuai oleh seorang yang berjawatan sebagai Pesuruhjaya Pengakap Negeri. Ia dibantu oleh beberapa orang yang dilantik untuk menjawat jawatan sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri. Jumlah Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri adalah bergantung kepada keperluan semasa Pesuruhjaya Pengakap Negeri berkenaan.Persekutuan Pengakap Malaysia terdiri dari 17 buah Majlis Pengakap Negeri iaitu;

1.Perlis  2. Kedah  3.Pulau Pinang  4. Perak   5. Selangor              6. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  7.Negeri Sembilan             8. Melaka  9. Johor 10. Pahang 11. Terengganu  12. Kelantan.     13. Sarawak  14. Sabah 15. Wilayah Persekutuan Labuan                16. Majlis Pengakap Kumpulan Latihan Malaysia (MPKLM/BPG )  17. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia. (KLKM).

Diketuai oleh seorang yang berjawatan sebagai Pesuruhjaya Pengakap Negeri. Ia dibantu oleh beberapa orang yang dilantik untuk menjawat jawatan sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri. Jumlah Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri adalah bergantung kepada keperluan semasa Pesuruhjaya Pengakap Negeri berkenaan.

Tugas majlis Pengakap Negeri:

  1. Memajukan kebajikan pergerakan dalam negeri itu dan mengaturkan kerjasama yang tenteram   di antara Persekutuan Pengakap Tempatan yang didaftarkan dalam negeri itu.
  2. Mengaturkan kerjasama dengan pertubuhan belia latihan yang lain dalam negeri itu.
  3. Bertindak bersama-sama dengan Pesuruhjaya Negeri dalam semua perkara berkenaan dengan kewangan dan harta negeri mengikut peraturan-peraturan dalam Bahagian III Seksyen V peraturan-peraturan ini.
  4. Memilih Jawatankuasa Kerja, Jawatankuasa Kewangan, Jawatankuasa Kecil Hal Ehwal Am dan lain-lain Jawatankuasa Kecil kerana tugas-tugas yang tertentu jika perlu.
  5. Mengirim kepada Ibu Pejabat PPM., pada tiap-tiap tahun satu salinan laporan tahunan dan kira-kira yang telah diperiksa bersama dengan jadual harta tidak lewat daripada 28 Februari tiap-tiap tahun.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s