KEMAHIRAN GENERIK

Posted: July 17, 2009 in sekolah bestari

1. Kemahiran Mentaksir dan Menilai (KMM)

1.1  Merangka, melaksana dan menilai kontrak pembelajaran antara murid dengan    guru.

1.2  Menentukan instrumen dan prosedur penilaian kendiri oleh murid.

1.3  Merancang, membina dan melaksanakan pelbagai instrumen penilaian dengan        berkesan:

–        portfolio murid

–        kerja projek murid

–        pemerhatian

1.4  Menghasilkan JPU yang sesuai mengikut sukatan pelajaran, tahap kebolehan murid, elemen kemahiran, objektif pembelajaran dan masa.

1.5  Menggunakan perisian yang sesuai untuk menganalisis ujian.

1.6  Menubuhkan bank item bagi sesuatu mata pelajaran.

1.7

Bil.

Kaedah Penilaian

Instrumen

Penilaian oleh

1.

Kontrak Pembelajaran

Borang KontrakCatatan Refleksi GuruMurid
2. Portfolio Rubrik

Jurnal / Refleksi

Skala Berkadar

Guru

Murid

3. Pemerhatian Rubrik

Senarai Semak

Rubrik

Guru

Murid

4. Penilaian Kendiri Grid Refleksi

Senarai Semak

Rubrik

Murid
5. Perisian Kursus Soalan Ujian Komputer
6. Ujian Soalan Objektif , Struktur dan     Rubrik Guru

Murid

7. Projek Senarai Semak

Rubrik

Guru

Murid

2.  Kemahiran Berfikir (KBf)

2.1  Menghargai pemikiran yang berkualiti.

2.2  Merancang dan mengurus aktiviti yang mendorong pemikiran kritis:

a       membanding beza

a       mengklasifikasi

a       meneliti bahagian dan keseluruhan

a       membuat sekuen

a       menerangkan sebab

a       membuat ramalan

a       mengusul periksa andaian

a       membuat inferens

a       mengesah sumber maklumat

2.3  Menghargai pemikiran inovatif.

2.4  Merancang dan mengurus aktiviti yang mendorong pemikiran kreatif.

v Metafora

v Analogi

v Definisi

v Sumbangsaran

v Menjana idea

2.5  Mengenal pasti perbezaan antara pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.

2.6  Membuat keputusan secara bijak.

2.7  Menyelesaikan masalah secara bijak.

2.8  Berfikir secara teliti.

2.9 Mengaplikasi teknik soalan dan penyoalan dengan baik dalam pengajaran pembelajaran:

v      Mencungkil maklumat

v      Meneroka idea

v      Merangsang pemikiran berkualiti

v      Membina dan mengaplikasi soalan dalam situasi pengajaran

v      Mengurus aktiviti menggalakkan pelajar menyoal

v      Mendorong pemikiran aras tinggi

v Soalan bercapah

v Soalan bertumpu

v Soalan berbentuk lingkaran

2.10   Mengaplikasi peta minda dalam pengajaran pembelajaran.

2.11  Mengaplikasi pengurusan grafik dalam pengajaran pembelajaran.

2.12  Mengaplikasi CoRT.

2.13  Merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran yang mengintegrasi kemahiran-kemahiran berfikir.

3.   Kemahiran Belajar (KB)

3.1  Menilai kelebihan dan kekurangan sesuatu sumber.

3.2  Tidak menyalahgunakan sumber maklumat.

3.3  Menggunakan pelbagai teknik mengumpul maklumat:

Ø      mendengar

Ø      mencatat nota

Ø      membuat rujukan

Ø      menemuramah

Ø      membaca pantas dan membaca kirtis

3.4 Menggunakan teknik-teknik memproses maklumat:

Ø      menyusun maklumat

Ø      lakaran grafik

Ø      menganalisis maklumat

3.5  Melapor maklumat menggunakan struktur dan media yang sesuai.

3.6  Menulis bibliografi dengan betul.

3.7  Mengenalpasti kemahiran belajar yang dapat dijelmakan dalam pengajaran pembelajaran bagi sesuatu tajuk terpilih.

4. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (KTMK)

Salah satu pendekatan yang efektif dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan Teknologi yang merangkumi bidang Teknologi Pendidikan dan Teknologi Maklumat. Teknologi Pendidikan – segala bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya, semua jenis and bentuk Alat Bantu Mengajar (ABM). Teknologi Maklumat – pengetahuan dan kemahiran menggunakan komputer dalam pengurusan dan penyampaian pengajaran dan pembelajaran.

4.1  Asas Perkakasan Komputer Multimedia

h        Mengenali perkakasan asas multimedia dan menggunakannya dengan berkesan.

h        Menggunakan dan mengawal tetikus dengan yakin.

h        Memulakan dan menutup semua perisian yang dipelajari dengan baik dan sistematik.

h        Melakukan penyenggaraan komputer yang asas.

4.2  Aplikasi Microsoft Office 2000

h       Menggunakan Word untuk menghasilkan dan mengedit teks.

h       Menggabungkan jadual dan grafik dengan teks dalam Word.

h       Menggunakan Excel untuk mengisih data.

h       Menggunakan PowerPoint untuk membina persembahan berdasarkan teks dan grafik.

h       Menggunakan perisian aplikasi dalam pengajaran pembelajaran.

4.3  Rangkaian dan Internet

h        Menggunakan komputer dalam satu sistem rangkaian dengan sempurna.

h        Menggunakan internet untuk membuat carian.

h        Berkomunikasi melalui e-mail.

h        Membina laman web.

h        Menggunakan internet dalam pengajaran pembelajaran.

4.4  Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

h        Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sesuatu perisian kursus.

h        Membina perisian kursus yang ringkas menggunakan suatu alat pengarangan.

h        Menggunakan PPBK dalam kelas dengan berkesan.

h    Mod Sokongan

h       Mod Sumber

h       Mod Komunikasi

h       Mod Tutorial.

h       Mod Kawalan & Penerokaan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s